Wydawca:
AndroidNow.pl
mail: kontakt@androidnow.pl

Zarząd serwisu:
Artur Mitek
Piotr Szewczyk
Hubert Utnicki

Redaktor naczelny:
Artur Białek

Administrator Techniczny:
Artur Mitek
Przemysław Sierechan

Reklama:
kontakt@androidnow.pl

Dla prasy:
kontakt@androidnow.pl